O firmie

Firma „EKOTEST” istnieje od 1990 roku. Od początku swojego istnienia prowadzi prace związane z ochroną środowiska. Jedną z form działalności są pomiary emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i hałasu emitowanego do środowiska, prowadzone przez Laboratorium.
W Laboratorium został wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i akredytowany w 2009 roku przez Polskie Centrum Akredytacji.
System zarządzania, na który składają się działania jakościowe, administracyjne i techniczne, obejmuje całą działalność Laboratorium, zarówno prowadzoną w jego siedzibie, jak i prowadzoną poza Laboratorium (np. badania terenowe wykonywane u klienta).