Oferta

Firma "EKOTEST" wykonuje następujące usługi:

 • RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU dla przedsięwzięć projektowanych oraz modernizowanych.
 • PRZEGLĄDY I CHARAKTERYSTYKI EKOLOGICZNE.
 • STUDIA OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.
 • PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI.
 • OPERATY WODNOPRAWNE.
 • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ, DECYZJI
  • w zakresie:
   • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
   • wnioski o wydanie / zmianę pozwoleń zintegorwanych,
   • poboru wody i odprowadzania ścieków,
   • emisji hałasu,
   • wytwarzania odpadów.
 • Obliczanie OPŁAT za korzystanie ze środowiska.
 • OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE.
 • PROGNOZY oddziaływania na środowisko skutków zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 • ANALIZY, EKSPERTYZY, DORADZTWO EKOLOGICZNE:
  • prawne,
  • techniczne,
  • technologiczne.
 • POMIARY:
  • EMISJI oraz IMISJI zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
  • HAŁASU.
 • WDROŻENIA naukowo-techniczne.