w trosce o lepsze jutro

Firma „EKOTEST” istnieje od 1990 roku.
Od początku swojego istnienia prowadzi prace związane z ochroną środowiska.

Jedną z form działalności są pomiary emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i hałasu emitowanego do środowiska, prowadzone przez Laboratorium.
W Laboratorium został wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
System zarządzania, na który składają się działania jakościowe, administracyjne i techniczne, obejmuje całą działalność Laboratorium, zarówno prowadzoną w jego siedzibie, jak i prowadzoną poza Laboratorium (np. badania terenowe wykonywane u klienta).

Badania, będące podstawową działalnością Laboratorium, są realizowane przez personel stały,
w skład którego wchodzą:

Piotr Socha

Współwłaściciel i prezes „EKOTEST”, w rozumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17025 pełniący rolę Kierownika Laboratorium.

Agnieszka Socha

współwłaściciel „EKOTEST” Kierownika ds. Jakości

Izabela Kiszka

Specjalista ds. ochrony atmosfery

Jan Fidelus

Kierownik ds. Technicznych

Copyright © 2018 ekotest2.pl