RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU dla przedsięwzięć projektowanych oraz modernizowanych.

PRZEGLĄDY I CHARAKTERYSTYKI EKOLOGICZNE.

STUDIA OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.

PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI.

OPERATY WODNOPRAWNE.

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ, DECYZJI w zakresie: wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wnioski o wydanie / zmianę pozwoleń zintegorwanych, poboru wody i odprowadzania ścieków, emisji hałasu, wytwarzania odpadów.

Obliczanie OPŁAT za korzystanie ze środowiska.

OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE.

PROGNOZY oddziaływania na środowisko skutków zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZY, EKSPERTYZY, DORADZTWO EKOLOGICZNE: prawne, techniczne, technologiczne.

POMIARY: EMISJI oraz IMISJI zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz HAŁASU.

WDROŻENIA naukowo-techniczne

Copyright © 2018 ekotest2.pl